لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The Trap AKA Klopka (2007).DVDRip.HR_A 1   HR_A
HR_A - حميدرضا