لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Steel Trap AKA Jigsaw (Butchered - Keiner kann entkommen)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2007
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی برای این فیلم / سریال منتشر نشده است