لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Maigret - First Season

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Maigret S01E02 WEB-DL All Releases   HAzhan.VAzhAnian
مترجم نیستم شاید بعضی جاها اشتباه ترجمه شده باشه بعضی صحبتهای پس زمینه مثل رادیو ترجمه نشده